Pravidla
  • Inzerce na serveru je zdarma
  • Inzertní server je určena k inzerci osob, skupin osob i organizací zaměřené na erotické služby a obsah.
  • Inzerentovi je zakázáno umisťovat na server rasistické informace; informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
  • Inzerentovi je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
  • Inzerentovi je zakázáno nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
  • Mějte prosím na paměti, že provozovatel serveru je ze zákona POVINEN poskytnout informace o telekomunikačním styku Policii České Republiky a orgánům činným v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu či v zájmu ochrany osobních údajů.
  • Správce serveru si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli inzerát a do budoucna znemožnit zadání jakéhokoli inzerátu.